1. Lieven Coppens beheert deze Wiki. Hij bepaalt welke mensen een bijdrage kunnen leveren en welke niet.
  2. Alle berichten van commerciële aard - ook deze die openlijk of subtiel een bepaalde betalende behandeling voorstellen - die door leden van deze Wiki worden aangebracht op één van de pagina's zullen verwijderd worden.
  3. De opmaak van deze pagina's wordt verzorgd door Lieven Coppens. De nadruk ligt hierbij op soberheid en gebruiksgemak. De andere gebruikers kunnen steeds suggesties doen om de opmaak te verbeteren. Na overleg worden deze dan door Lieven Coppens aangebracht. Dit om de eenvormigheid van deze Wiki te bewaren.
  4. Alle berichten die op welke manier dan ook een bevolkings- of doelgroep benadelen worden onmiddellijk verwijderd.
  5. Personen die een bijdrage willen leveren maar deze niet zelf wensen aan te brengen, kunnen hun bijdrage doorsturen naar Lieven Coppens op het contactadres van deze Wiki.
  6. Deze spelregels kunnen, indien nodig, op om het even welk moment gewijzigd worden.