Onderwijskansenbank bij de Nieuwsbrief Leren van Lieven Coppens.


Voor deze Onderwijskansenbank vertrek ik vanuit de visie dat elke mens in zich een bepaald talentenkapitaal draagt. Het is een opdracht van de maatschappij in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder om deze talenten aan te spreken en tot maximale ontwikkeling te brengen. Deze talenten wil ik bewust los zien van factoren zoals:
  • de sociaal-economische situatie,
  • de etnisch-culturele afkomst,
  • de cognitief-intellectuele ontwikkeling,
  • de maatschappelijke situatie.

Veel leerkrachten doen op dit vlak grote inspanningen om binnen hun klas en school een zorgcontinu├╝m uit te werken waarin iedereen zijn plaats heeft. Om hen te ondersteunen en voorbeelden van een goede praktijk te laten uitwisselen, stel ik deze onderwijskansenbank ter beschikking. Deze werkt net zoals de Sticordibank die ik een tijd terug heb opgestart en intussen een groot succes is geworden. Jullie kunnen materiaal aanleveren, ik verwerk het naar PDF-bestanden en stel het ter beschikking van iedereen. Lees er gewoon even de spelregels op na. Deze onderwijskansenbank maakt deel uit van mijn onderwijsportaal dat je op www.lievencoppens.com vindt.

Op deze startpagina zal ik in blogstijl steeds de meest recente nieuwsjes, toevoegingen en wijzigingen in verband met deze Onderwijskansenbank aankondigen.

Lieven

2010-01-03 Nieuwe materialen

Ik voegde nieuwe materialen toe aan de rubriek Hoogbegaafd. De rubriek Anderstalige nieuwkomers kreeg zijn eerste bijdrage.

2009-12-20 De structuur van de onderwijskansenbank is gewijzigd

Ik herwerkte de structuur van de onderwijskansenbank. Op die manier is het mogelijk om de materialen thematisch te ordenen. Sorry voor het eventuele ongemak.

2009-12-09 De onderwijskansenbank is open

Ik plaatste een eerste voorbeeld van een goede praktijk op deze website. Met dank aan Ghis Reyniers uit Zomergem!